/ Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego na osiedlach PSM  

Mija już ponad 20 lat, od kiedy poprawiamy stan bezpieczeństwa w miejscu Waszego zamieszkania. Wiele zmieniło się w tej kwestii od chwili zamontowania pierwszej kamery. Przez cały ten okres zredukowaliśmy ilość aktów wandalizmu, kradzieży, rozbojów, napadów, ograniczyliśmy spożywanie alkoholu i agresywne postępowanie osób w miejscach publicznych. Pamiętaliśmy również o Waszych „Pociechach” pilnując placów zabaw
i boisk do gry dla młodzieży.

W ostatnich latach udało się nam, wymienić część punktów obserwacyjnych (zastępując starą analogową technologię pochodzącą z ubiegłego wieku, na nową cyfrową telewizję przemysłową wysokiej rozdzielczości IPCCTV, 4K). Dzięki temu obecnie widzimy więcej i lepiej. Nasze usługi i bezpośredni zakup sprzętu od producenta firmy Uniview, zapewnia spółdzielcom bezterminową gwarancję na zainstalowane kamery.

Jednak takie działania nie zawsze spotykały się z przyjaznym nastawieniem do naszej firmy. Wielokrotnie dochodziło do podpaleń stacji monitorowania, wybijania szyb itp.

Pogłębiający się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny dotyka wszystkie instytucje państwowe i prywatne, co między innymi przyczyniło się do konieczności rozważenia przez Zarząd PSM zmniejszenia zakresu świadczonych przez nas usług. W związku z powyższym obecnie toczą się negocjacje w sprawie obniżenia opłat abonamentowych oraz wprowadzenia 6-cio godzinnego dnia pracy: od godz. 8.00 do 14.00,
od poniedziałku do piątku (bez obsługi stacji również w okresach świątecznych).

W związku z powyższym:

  • zlikwidujemy całodobowy nadzór terenu osiedli (24h/dobę, 365 dni w roku) przez operatorów stacji monitorowania,
  • nie będą wszczynane interwencje w trybie bieżących wydarzeń,
  • ograniczymy do minimum współpracę ze służbami publicznymi,
  • nasze obowiązki dotyczyć będą wyłącznie serwisu technicznego i zadań związanych z obsługą materiału archiwalnego,
  • zgłoszenia zdarzeń, które mogą być objęte dochodzeniem lub postępowaniem sądowym należy zgłaszać bezpośrednio na policji.

Dodatkowo informujemy, że Firma Cerber Video Security występuje na drogę sądową wobec pomówień (rozgłaszanych lub np. kolportowanych w formie ulotek na terenie spółdzielni mieszkaniowej) dotyczących zakupu / sprzedaży urządzeń dla PSM. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani i ciekawi prawdy sami ją zweryfikujcie. Zachęcamy do zapoznania się z istotnymi szczegółami (umowy, wypowiedzenie umów, wycena biegłego, faktury itp.) dostępnymi w siedzibie spółdzielni oraz w plikach poniżej.


ZOSTAW SWÓJ NUMER

Oddzwonimy w ciągu kilku godzin.